ร่าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๗,๑๓๕ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๗,๑๓๕ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted: 2024-02-27 15:06:23  By: พัสดุ  : 424  : 166

ร่าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๗,๑๓๕ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Download File