ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการงานรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานบริหารทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการงานรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานบริหารทั่วไป

Posted: 2023-12-25 14:26:03  By: hr_admin  : 349  : 163

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการงานรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานบริหารทั่วไป


Download File