ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

Posted: 2023-12-19 09:59:09  By: hr_admin  : 360  : 158

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. นักจิตวิทยา  จำนวน 1 อัตรา


Download File